Oulujoki Rotarien tehtävänä on jakaa Oulujoki tietoisuutta sekä

herättää kiinnostusta Oulujokea ja sen ympäristöä kohtaan.

Tavoitteita:

- vaalia uuden yrittäjyyteen nojautuvan näkökulman syntymistä,
joka pohjautuu Oulujoki alueen eri mahdollisuuksiin.

- Oulujoen rotaryklubin tavoitteena on mm. edistää jäsentemme
tuttavuussuhteiden syntymistä ja sitä kautta edistää palvelua,
joka osaltaan tukeutuu "Oulujoki aatteeseen"

- edistää hyödyllisen yhteistyön syntymistä yhteiskunnallisten
tarpeiden tukemisessa

- jaetaan ja jalostetaan resurssiemme puitteissa Oulujoki-tietoisuutta
historiasta, kulttuurista ja ympäristöstä

- toteutetaan käytännön tekoja em. tavoitteisiin liittyen

Hyviä tekoja Rotari aatteen mukaan kaipaa myös koko Oulujoen alue.


TULE MUKAAN TIEDON VIRTAAN..